Poradnik pasażera - Kontrola bezpieczeństwa

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym wszyscy pasażerowie oraz ich bagaże poddawani są kontroli bezpieczeństwa. Dowiedz się jakie procedury obowiązują podróżujących drogą powietrzną.

Zgodnie z prawem unijnym „kontrola bezpieczeństwa” oznacza stosowanie technicznych lub innych środków w celu identyfikacji i/lub wykrywania przedmiotów zabronionych (link do strony: Lista przedmiotów dozwolonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym).

Kontrola bezpieczeństwa pasażerów prowadzona jest przy zastosowaniu bramki magnetycznej do wykrywania metali lub kontroli manualnej. Jeżeli bramka do wykrywania metali reaguje sygnałem alarmowym, należy usunąć przyczynę alarmu. W tym celu poddaje się pasażera kontroli manualnej lub osoba taka poddawana jest ponownej kontroli bezpieczeństwa przy użyciu bramki magnetycznej do wykrywania metali. Kontrolę manualną przeprowadza się w taki sposób, aby upewnić się, że kontrolowana osoba nie przenosi przedmiotów zabronionych.

Kontrola bezpieczeństwa bagażu kabinowego wykonywana jest głównie przy wykorzystaniu jednej z następujących metod - kontroli za pomocą urządzenia rentgenowskiego lub systemów wykrywania materiałów wybuchowych lub kontroli manualnej.

Jak sprawnie przejść kontrolę bezpieczeństwa? Przygotowując się do kontroli należy umieścić w pojemnikach na taśmociągu urządzenia rentgenowskiego wszelkie przedmioty metalowe, takie jak klucze, monety, telefony komórkowe, zegarki, paski do spodni z metalowymi klamrami. W trakcie podchodzenia do kontroli należy wyjąć z bagażu podręcznego torebkę z umieszczonymi wewnątrz opakowaniami zawierającymi substancje płynne i umieścić ją w pojemniku wraz z innymi przedmiotami. Na taśmociągu urządzenia rentgenowskiego należy umieścić oddzielnie urządzenia elektroniczne (np. laptop, aparat fotograficzny etc.) oraz wierzchnie okrycie (np.: kurtka, marynarka, płaszcz). Zaleca się zapakować wszystkie przedmioty, w tym substancje płynne, które nie są niezbędne w trakcie podróży do bagażu rejestrowanego (oddawanego do przewozu w luku bagażowym w punkcie check-in).