Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Dokładamy wszelkich starań, aby Platforma NICE FLIGHT ułatwiała każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zgłoszeń reklamacyjnych. Dlatego w trosce o Twoje bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez platformę plików "cookies". 

Kwestie związane z prywatnością i bezpieczeństwem użytkowników Platformy NICE FLIGHT są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności, stąd nasza polityka w tym zakresie opiera się na:

1. Poufności danych Klienta.

2. Zabezpieczeniu usługi hasłem.

3. Polityce plików "cookies".

4. Tworzeniu cyklicznie kopii bezpieczeństwa (tzw. backup).

5. Zabezpieczeniu antyspamowym.

6. Ochronie antywirusowej.

7. Autoryzacji poczty wysyłanej (SMTP). 

Ponadto, Platforma NICE FLIGHT przetwarza i chroni dane osobowe z możliwie największą starannością. Wszystkie dane objęte są ochroną zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych."  

Poufność danych Klienta

Rejestrując konto na Platformie NICE FLIGHT użytkownik może być pewien, że jego dane osobowe pozostaną bezpieczne. Platforma NICE FLIGHT używa ich wyłącznie do przeprowadzenia procedury zgłoszenia reklamacji (w tym wysłanie zgłoszenia do linii lotniczej i przekazanie reklamcji do monitoringu organizacji konsumenckiej). Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa. Na żądanie uprawnionych organów (prokuratura, policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.  

Zabezpieczenie usługi hasłem

Każde konto użytkownika zarejestrowane na serwerze Platformy NICE FLIGHT (w tym również zakładane w momencie wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego) zabezpieczone jest hasłem dostępu. W ten sposób dostęp do konta możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji. Za pośrednictwem udostępnionych w  panelu administracyjnym narzędzi możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany Twojego hasła. Jeśli użytkownik zapomniał hasła, dostępna jest sformalizowana  procedura nadania nowego hasła.  

Polityka plików "cookies"

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony internetowej. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.  

Kopia bezpieczeństwa

Dane na serwerze Platformy NICE FLIGHT podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup). W szczególności dostępne są kopie zapasowe zgłoszeń reklamacyjnych oraz poczty elektronicznej z ostatnich trzech dni. Umożliwia to szybkie odtworzenie zmodyfikowanego lub skasowanego zbioru.  

Zabezpieczenia antyspamowe

Na serwerze Platformy NICE FLIGHT funkcjonują zaawansowane i stale rozbudowywane filtry antyspamowe. Umożliwiają one filtrowanie niezamawianej poczty po adresie e-mail, serwerze i kraju pochodzenia, ale także - analizują temat i treść wiadomości pod kątem obecności tam charakterystycznych dla spamu słów i zwrotów.  

Ochrona antywirusowa

Skrzynki poczty elektronicznej funkcjonujące na serwerze Platformy NICE FLIGHT są chronione programem antywirusowym, który skanuje przychodzącą i wychodzącą pocztę pod kątem obecności w niej wirusów.

Autoryzacja poczty wysłanej (SMTP)

Na serwerze pocztowy Platformy NICE FLIGHT obowiązuje obligatoryjna dla wszystkich autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP). Uniemożliwia to podszycie się pod użytkownika i wysłanie przez nasze serwery listu z  jego adresem jako nadawcy.