Poradnik pasażera - Podróż ze zwierzęciem domowym

Planujesz podróż ze zwierzęciem domowym drogą lotniczą? Przeczytaj praktyczne porady  w celu zapewnienia komfortu podróży sobie i swojemu pupilowi. 

PRZED PODRÓŻĄ

Przed wylotem osoby podróżujące ze zwierzęciem domowym powinny zapoznać się z przepisami dotyczącymi przewozu zwierząt obowiązującymi w kraju, do którego się wybierają oraz w krajach, w których będą mieli przesiadki.

Przydatne informacje związane z przepisami dotyczącymi przewozu zwierząt towarzyszących w podróży do państw Unii Europejskiej oraz do państw trzecich znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Zanim zdecydujesz się na podróż ze zwierzęciem samolotem, należy upewnić się u przewoźnika, czy przewóz zwierząt na pokładzie samolotu linii, którą zamierzasz odbyć lot jest dozwolony i na jakich zasadach może się odbywać. Warunki przewozu zwierząt powinny być określone w regulaminie przewoźnika lotniczego, zwanym także „Ogólnymi warunkami przewozu”. Należy o nie spytać przewoźnika, lub też samodzielnie wyszukać je na stronie internetowej linii lotniczej, którą pasażer planuje odbyć podróż ze zwierzęciem. Jeżeli linia lotnicza dopuszcza przewóz zwierząt na pokładach swoich samolotów, rekomenduje się poinformowanie przewoźnika o zamiarze przewozu zwierzęcia już w trakcie rezerwacji, ale nie później niż na 48 godzin przed wylotem.

Najczęściej przewóz zwierząt wykonywany jest przez przewoźników odpłatnie. Informację odnośnie wysokości opłaty można uzyskać w trakcie dokonywania rezerwacji oraz w zakładce „Tabela opłat” lub „Opłaty dodatkowe” zamieszczonej na stronie internetowej przewoźnika.  

NA POKŁADZIE

Zwierzęta na pokładzie samolotu muszą być przewożone w odpowiednich klatkach (klatka, w której przewożone będzie zwierzę musi być odpowiednio duża tak, aby zwierzę mogło swobodnie stać, obrócić się i położyć). Wyjątek stanowią psy przewodnicy, ale niektóre linie wymagają, aby pies przewodnik był w uprzęży i kagańcu. Należy upewnić się co do wymogów przewoźnika przed rozpoczęciem podróży.  

PSY PRZEWODNICY

Przewóz certyfikowanych psów przewodników (właściciel powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający, iż zwierzę posiada status psa przewodnika) jest dozwolony w kabinie samolotu bez dodatkowych opłat. Psów przewodników nie dotyczą ograniczenia stosowane zazwyczaj przez przewoźników odnośnie formy transportu zwierząt (przewóz w klatkach). Psy przewodnicy o większych rozmiarach mogą podróżować siedząc na podłodze, podczas gdy mniejsze mogą znajdować się na kolanach swoich właścicieli. Ze względów bezpieczeństwa należy zabrać ze sobą uprzęż oraz kaganiec dla psa.